ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלה

[ה'תשל"ג]

מפורסם שבמקום ספק - אין ענין לכולל - שזהו בשביל אלו שנפשם חשקה בתורה ואין ספק בזה אצלם שילמדו - בהתמדה וכו'.


מפורסם ראה גם לעיל אגרת י'תשמז, ובהנסמן בהערות שם.