ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלו

[ה'תשל"ג]

כל זמן שלא יהי' אצלה ברור שהחליטה להסכים להשידוך – מובן שאין יכולה לומר הן.

ואולי כדאי לבארו המצב כמו שהוא, להפסיק להתראות זע"ז למשך שבועות אחדים – ותתבונן בכ"ז מחדש לאחרי שתראה תוצאות ההפסק.