ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלט

[ה'תשל"ג]

ידועה גודל ענין השלום שבין איש לאשתו - ולכן ודאי יעשה כל התלוי בו להחזיק השלום ולהאדירו והשם יצליחו.

בדיקת התפילין והמזוזות.