ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמו

[ה'תשל"ג]

במענה למכ' בו כותבת אודות דעת עוד רופא (שאינו מסכים לכניסה להריון כו') תשאל רב מורה הוראה בפועל מה עלי' לעשות עתה.