ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמט

[ה'תשל"ג]

בנוגע לעניני הבריאות – כהוראות רופא מומחה שבאהקת"ו.

אין כדאי לנסוע לחו"ל – כי ישנם רופאים מומחים באה"ק, וזכות אה"ק מסייעת.

הנהגה יומית ע"פ שו"ע (כולל בטחון בהשי"ת[)].

בדיקת המזוזות.

אזכיר עה"צ.