ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנה

[ה'תשל"ג]

ע"פ כתבו – צע"ג אם יוכל להגן על תוצרתו ע"י פּאַטענט,

ובלי הגנה – היוכל לעמוד בהתחרות באלה שכבר מתעסקים ומסחרם ופרנסתם בזה מכמה זמן.

ובהתאם להבירור בכ"ז (נוסף על הנ"ל) יחליט.


מר יוסף דוד קאַפּלאַן, וואוסטער, מאסס.