ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנו

[ה'תשל"ג]

תִוָדַע ותודיע כמה ממון נצרך לזהוהשערה מתי יוכלו להחזירם – ומקום לומר שאפשר יהי' לסדר הלואה בשבילם ע"ס זה או חלקו.


שיש לו הזמנות למכונות, ואין לו מספיק מעות כדי לייצרם.