ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנח

[ה'תשל"ג]

תבקש שיהיו כתובים פרטי תפקידה (שלא יהיו אח"כ חילוקי דעות בזה). ובאם תברר שאין בזה השגת גבול – תקבל ההצעה ויהא בשטומו"צ.

בנוגע לבתה ... תי' – צריך להשתדל ע"ד שידוך מתאים ובאופן המתאים.

אזכיר עה"צ.