ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנט

[ה'תשל"ג]

עפהנ"ל – יחפש (עוד) פרנסה בענין אחר, אבל כ"ז שלא ימצאנו ימשיך בשל עתה.

לצדקה, בל"נ, לפני התפלה דשחרית ומנחה.

בדיקת התפילין והמזוזות.

השמות, ואזכיר עה"צ.


ימשיך בשל עתה למרות הקשיים. ראה גם לעיל אגרת י'תתכח. לקמן אגרת הבאה.