ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקס

[ה'תשל"ג]

כל זמן שאין בטוחה פרנסה יותר טובה – אין לעזוב זו שכבר ישנה.

כנראה מהנ"ל – קשה שיצליח בטענות עצמו עם הבעה"ב שיוסיפו במשכורתו ואולי ינסה ע"י ידידים מתאימים.

אזכיר עה"צ.


אין לעזוב ראה גם לעיל אגרת הקודמת, ובהנסמן בהערות שם.