ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסא

[ה'תשל"ג]

בכללכדאי.

אבל, כמדומה, נהוג לברר ג"כ במשרד החוץ הַאם הזמן מתאים וכו'.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל. וזכות פעולותיו בהפצת היהדות וכו' – תוסיף בברכות ה' וכו'.


כדאי הנסיעה למסחר לכמה מדינות.