ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסב

[ה'תשל"ג]

פשוט - ע"י התבוננות וכפי שרגילה (ע"פ כתבה) בכל עניני' with a full heart וגם ב intensity - בענין דהשגח"פ ע"י השם שהוא מנהיג העולם בכל עת (אלא שרצה שהאדם יעשה התלוי בו בדרך הטבע ולא - שידאוג במחשבתו), וא"כ בטל כל יסוד לאיזו דאגה שתהי', או strain וכיו"ב.


with a full heart בלב שלם.

intensity אינטנסיביות.

strain מתח.