ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסד

[ה'תשל"ג]

1) הנהגה יומית ע"פ שו"ע (כולל בטחון אמתי בהשם),

2) לבקש הורי' שי' שיעשו בזה במרץ המתאים,

3) להפיץ תומ"צ בסביבתה – שזה מוסיף בברכות השם בהמצטרך.

אזכיר עה"צ.


שיעשו בזה בהשתדלות למצוא שידוך.