ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסה

[ה'תשל"ג]

באם:

 1) ע"פ שו"ע – אינו קשור במשרתו עתה,

2) ההנהלה מסכימה לעזיבתו –

הרי ע"פ מחז"ל שמצליחין יותר במקום שלבו רוצה – יתענין בהצעת הרב קאָרף שי'.

בנוגע למשרה בביה"ס שבעיר – תלוי בתגובת הציבור שם, ויעשה כהוראת עסקני אנ"ש שי' (שעל אתר) בזה.

אזכיר עה"צ.


מחז"ל ע"ז יט, א.