ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקעא

[ה'תשל"ג]

באם לדעת מבין בכיו"ב: א) החד"ת – תוכנם נכון ומתאים ב) עדיין לא נדפסו ע"י אחר

כדאי להו"ל.


החד"ת שיש לו, בדברים הנוגעים לדינא, ובקרוב יהי' בו כמות ספר.