ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקפט

[ב' אייר תש"י]

שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שקודם ההליכה על ציון ואהל - נוהגין שאין אוכלין אבל שותים*.

תקפט

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 207. התאריך ע"פ העתקה.