ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשד

[ד' אלול תש"י]

... כן נתקבל מכתב כ"ף דזכרונות שלו מכבר ובהנ"ל מכתב כ"א וכ"ב ובטח ימשיך רשימותיו וכרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

תשד

נדפסה בס' לשמע אזן ע' 12 ובלקו"ש חכ"ד ע' 559, והיא אל מוהרש"ז דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.