ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שכז

מש"כ בענין הנהגת יולדת וכו' - יעוין שו"ע אדה"ז סוספ"ח, דעיקר הקפידא היא בנוגע להשם, גם בזה מקיל. - ולכן, לפע"ד, אין לה לשנות ממנהגה בקריאת שיחות ולימודן (וגם משום צניעות יש בזה). ותע"ב.

א'שכז

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 305.

להשם: הזכרתו בעת נדותה.