ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקנ

ב"ה, כ"ב כסלו, [תשי"ג]

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע להמאורע דהס"ת - הרי הייתה בנרתקה. ובכ"ז יתענו הרואים עוד ד' חצאי ימים והת' עוד חצי יום. ויזהרו כל שנה זו בשמו"ת ופרנק א' לצדקת ת"ת בכ"י מימות החול. ויאריכו יוש"ט.