ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נג

[י"ב אדר תשי"ג]

...בענין מערין חיין - יעויין ברה"נ פ"ו סי"א: שאין רגילין רוב כו'. ונסמן בש' הציון למשנ"ב סר"ה סק"ג.

ב'נג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 382.