ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכב

ב"ה, ב' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח ידוע לו ממנהג הטוב אשר במשך הימים לפני החופה וקודם לה ללמוד ולסיים את הפרקים ט"ז י"ז משער הקדושה בספר ראשית חכמה.