ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנג

אלף אלפים

המספר אלף אלפים הנה התחלתו הוא הקוץ העליון של האל"ף ומקוץ הזה נמשך חיות עצמי ופנימי באלף אלפים322.


-----  הערות  -----

322) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"י ע' רסה.