ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסב

דער בעש"ט זאָגט אַז יעדער איד, אפילו דער פּשוט שבפּשוטים קען און דאַרף זיין אַ עובד ה'334.


-----  הערות  -----

334) ספר המאמרים אידיש ע' 202.