ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעד

הדלקת המנורה

כי התורה הוא נצחי' וגם עתה יש בחי' הדלקת נרות המנורה ברוחני' כידוע בשם הבעש"ט נבג"מ356.


-----  הערות  -----

356) פלח הרמון על ספר בראשית קא, סע"ג ואילך.