ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלד

שמחה

מקובל מאת מורנו הבעל שם טוב נ"ע כי השמחה בישועת השי"ת היא עצמה היא אסותא474.


-----  הערות  -----

474) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז ס"ע רצ ואילך.