ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמה

סוכות

מורנו הבעש"ט האָט געהאַט אַ געבויטע וואַרעמע סוכה12.


-----  הערות  -----

12) ספר השיחות תש"ו ע' 3.

ע"ד סוכתו של הבעש"ט – ראה שיחת יום ב' דחג הסוכות תשכ"ה. תשכ"ז.