ספריית חב"ד ליובאוויטש

דש

הרב המגיד אמר:

נשיאותו של מורנו הבעש"ט עשרים ושש שנים כמנין שם הוי' וכמנין שני פעמים אחד{35}.

-----  הערות  -----