ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיד

אליו נגלה האלקים

הבעש"ט והה"מ נ"ע אשר אליו נגלו האלקים88.


-----  הערות  -----

88) סהמ"צ להצ"צ ס, ב.