ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסד

אור בכלי

תכליתו הי' התיישבות אור בכלי187.


-----  הערות  -----

187) ספר השיחות תורת שלום ע' 70.