ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפט

ראש המחנכים

הבעש"ט הוא ראש המחנכים ורבינו הזקן ראש המדריכים220.


-----  הערות  -----

220) ספר השיחות תש"ג ע' 187 בשם אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.