ספריית חב"ד ליובאוויטש

תד

בטחון

ואם הי' בטחון אמיתי הי' באמת הכל טוב וכידוע המעשה מהבעש"ט ז"ל253.


-----  הערות  -----

253) אגרות-קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ב ע' תתא.