פלח הרמון
ויקרא  
צו  
פסח  
שמיני  
תזריע  
אחרי  
אמור  
בהר  
בחוקותי  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן