אור תורה
בראשית  
נח  
לך לך  
וירא  
חיי שרה  
תולדות  
ויצא  
וישלח  
מקץ  
ויגש  
ויחי  
שמות  
וארא  
בא  
בשלח  
יתרו  
משפטים  
תרומה  
כי תשא  
ויקרא  
צו  
אחרי  
קדושים  
אמור  
בהר  
בחקותי  
נשא  
בהעלותך  
שלח  
חקת  
בלק  
פנחס  
מסעי  
דברים  
ואתחנן  
עקב  
ראה  
שופטים  
כי תצא  
כי תבוא  
נצבים  
האזינו  
ברכה  
שיר השירים  
תהלים  
פסוקים מלוקטים  
על אגדות חז"ל  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן