מס' כרטיס 15904  מדור ומדף: מב-ק
 
קטלוג בתי מסחר ספרים ומוציאי לאור
ספריות, תערוכות, תצוגות ומכירות פומביות.
רשומים ומונחים בארון ע"ס א-ב של החברה
- המשך ממספר הקודם -
מורשת המשפט בישראל - ירושלים -
מידעון - בני ברק - מו"ל
מייזעלס בוך סטאר - נ.י.
מילר - ירושלים - מו"ל
מים - מוזיקה וספרות יהודית - במ"ס
מיראז - אה"ק - מו"ל
מכון ...... תנסה תחילה השם בלי" מכון"
מכון בן צבי - ירושלים - מו"ל
מכון בני יששכר - ירושלים - במ"ס
מכון הישראלי לדמוקרטיה - ירושלים - מו"ל
מכון הכתב - ירושלים - מו"ל
מכון הספר - לוד - מו"ל
מכון התורה והארץ - אה"ק - מו"ל
מכון התלמוד הישראלי השלם
מכון ירושלים - ירושלים - מו"ל
מכון להוצאת ספרים וחקר כת"י על שם החתם
סופר - ירושלים
מכון לחקר הקבלה - תל אביב - מו"ל
מכון ליהדות זמננו: ראה אוניברסיטה העברית
מכון למוסיקה ישראלית - תל אביב - מו"ל
המכון לשליחות - נ.י - מו"ל
מכון משנת רבי אהרן - אשדוד - מו"ל
מכון משנת הרמב"ם - מו"ל
מכון שלזינגר (שערי צדק) - ירושלים - מו"ל
מלכות ירושלים - מו"ל
מ. מ. ש. - ארה"ק - מו"ל
מנורה - נ.י. - מכון למחקר ולהוצאת כת"י
מס, ראובן - ירושלים - מו"ל
מסדה - ארץ ישראל - מו"ל
הוצאת מעליות - מעלה אדומים - מו"ל
מעלה - אשדוד - מו"ל
מעמק חברון - חברון - מו"ל
מעריב, ספרית - תל אביב
מפה - תל אביב - מו"ל
מפעל דב סדן - מו"ל
מפעל הפיס - אה"ק - מו"ל
מפעלי חסד - אשדוד - מו"ל
מקור - ירושלים - מו"ל
מרכוס, י. - ירושלים - מו"ל
מרכז הספר והדפוס = קטן, משה - תל אביב
במרכז להשכלת מבוגרים - אשדוד
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל - ירושלים
מרכז רוחני היכל דוד ושלמה - מו"ל
מרכז שידורי חב"ד - נ.י. - מו"ל
משובץ - מערכת ממוחשבות לבתי כנסת וישיבות
משיח וגאולה - פתח תקוה - במ"ס
משרד הבטחון - תל אביב - מו"ל
משרד החנוך והתרבות - ארץ ישראל
קטלוג ספרי לימוד ע"י האגף לתכניות למודים
נוסח תימן - בני ברק - מו"ל
ניומאן, מ. - תל אביב - מו"ל
נצח - בני ברק - מכון ספרותי מסורתי
נר למאה - ארץ ישראל - ספרית קסטות
נר נפתלי - ירושלים - מו"ל
נשי חב"ד - כפר חב"ד
נתיבה (אורייתא) - אברמוביץ - בני ברק:
ראה אשכול
סוכנות היהודית - ירושלים - מו"ל
סטימצקי בע"מ - בני ברק - במ"ס
סיני - תל אביב - במ"ס ומו"ל
סער - תל אביב - מו"ל
ספקטרום בע"מ - תל אביב - הפצה לחנויות
ספר - ירושלים - מו"ל
ספרי הגולן - חיספין רמת הגולן - מו"ל
ספרי הישיבות - מו"ל
ספרי המרכז - ירושלים - עולם הספר התורני
ספרי ניר - תל אביב - מו"ל
ספרי שרגא - אשדוד - במ"ס
ספרייה המרכזית לעוורים - נתניה
הספריה התורנית המרכזית תל אביב, דובנוב 7
ספריית בית אל - בית אל ד"נ מזרח בנימין
ספרייתי - תל אביב - גיטלר, חיים
ספרים מהבית - קווינס, נ.י. - במ"ס
ספרית פועלים - תל אביב - מו"ל
עולם היהדות - בני ברק - במ"ס
עולם חסד יבנה - ארה"ק - מכירה סינית
עוף אנ"ש - ראשון לציון
עין יעקב - אה"ק - מו"ל
עם עובד - תל אביב - מו"ל
עמיחי - תל אביב - מו"ל
עקד - 1969, ,1974
עתיקות - נ.י. - מכירה פומבית
הוצאות פוקוס - אה"ק - מו"ל
פאר הקודש - אשקלון - מו"ל
פויסט, אהרן - קראקא - במ"ס - תרמט-נ
פועלים - בני ברק - במ"ס
פלדהיים - ירושלים - מו"ל
פלדהיים - נ.י. ירושלים - מו"ל
פלדהיים, פיליפ - נ.י. - מו"ל
פנת הספר - חיפה - מו"ל וממכר ספרים
פערלשטיין, ישראל - נ.י. - במ"ס
פפירוס - דיונון - אוניברסיטת ת"א - מו"ל
פרדס - ארה"ק - מו"ל
פרדס - נ.י. - במ"ס
פרחי שושנים - N .J. - מו"ל
פתחי עולם - הפצת ספרי יהדות בשפה רוסית
- המשך במספר הבא -