מס' כרטיס 62939  מדור ומדף: נ-ת
 
סדר  תפלת יעקב
כמנהג ספרד
עם כל הדינים הכתובים וסדורים בספר:
דרך החיים
עם נוספות רבות.. אשר לא באו בספר ההוא
וענינים יקרים ממצות התורה... הכל נערך
.. בלשון צחה ובשפה ברורה מאת הרב..:
ווייס, אייזיק הירש
ונקראת בשם:
ארח לצדיק
גם הוספתי עליו סדר תקון חצות, תקוני שבת,
הגדה של פסח.. מסודר ע"י:
שלאסבערג, יעקב הכהן
הוצאה שני'
וינה תרכב
(זאמארסקי ושותפו דיטמארש)
12°. (2), 8, 68, 12 ע', 218 דף, 80 ע'