מס' כרטיס 95105  מדור ומדף: ק-א
 
ספר המצות הנקרא:
אדרת אליהו
בשייצי, אליהו
אודיסה תרלא
(ניטשע)
.4°