מס' כרטיס 96154  מדור ומדף: לו-ב
 
בין אור לחושך
וולפא, שלום דובער הלוי
מדינת ישראל - אתחלתא דגאולה - או חושך
כפול ומכופל?.
מורה לנבוכים במאורעות התקופה על פי משנתו
של הרבי מליובאוויטש
ארץ ישראל תשסו
8°. 232 ע'.