ב"ה
Chabad - Lubavitch Library ספריית אגודת חסידי חב"ד - אהל יוסף יצחק ליובאוויטש
כרטיסי ספר החסידים - חדש

Catalog of English Books קטלוג הספריה - 250 אלף ספרים
Catalog of French Books תצלומי ספרים - 50 אלף ספרים
Catalog of German Books ספרי חב"ד - עם מנוע חיפוש
Catalog of Italian Books אתרי ספרים וקטלוגים
Catalog of Russian Books תערוכת אדמו"ר הצמח צדק
Exhibition TZEMACH TZEDEK וידאו הדרכה לתערוכה
Exhibition guided tour תערוכות הספריה
TREASURES from the library מבית הגנזים
The Library Exhibitions תולדות הספריה
Library History ספריית ליובאוויטש

(c) כל הזכויות שמורות
Library Of Agudas Chassidei Chabad - Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213 Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919
library@chabad.org מנהל: הרב שלום דובער לוין