ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצה

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... וואס איר פרעגט פאר וואס קומט דאס וואס מען האט אויף אייך ארויסגעלאזט א נאמען וכו' - בכלל איז, בהדי כבשי רחמנא למה לך און א איד דארף זעהען מוסיף זיין אין תורה ומצות און אין השפעה אויף א צווייטען אין דעם זין, און אז מעט אור איז דוחה הרבה חשך על אחת כמה וכמה אז הרבה אור פארטרייבט סוף כל סוף דעם חשך און עניני חשך סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, און השי"ת זאל אייך מצליח זיין צו אנזאגען בשורות טובות אין דאס אויבען געזאגטע,

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.