ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'דש

ב"ה, ד' ניסן תשכ"ז

ברוקלין.

האברך ישראל צבי

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ר"ח ניסן ושאלתו באיזה ישיבה ילמוד וכו'.

ילמוד בישיבת תורת אמת בירות"ו וה' יצליחו.

בטח שומר הוא השיעור תהלים חדשי - לאמר שיעור תהלים בכל יום בקר לאחר תפלת שחרית כפי שנחלק התהלים לימי החודש, וישמור עליו מכאן ולהבא גם כן.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון - מזכיר

ט'דש

נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 173.

האברך ישראל צבי שי': גליצנשטיין.