ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'עב

ב"ה, י"ט טבת תשכ"ו

ברוקלין.

מרת פלדמן

תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום החמישי, בו כותבת אודות עצה שנתנו להם בנוגע לדרישה היתר יציאה עבור אחי' ומשפחתו שי',

תעשה כפי ההצעה, ובטח מה שכתבו לה משם למהר בזה, הוא מטעם הפשוט, כי ע"פ כמה סיבות - עתה הוא עת רצון שם לקבל היתר יציאה.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון - מזכיר

ט'עב

מרת פלדמן תחי': פריידא, בני-ברק.

אחי': ר' יעקב יוסף שי' לפקיבקער.

עתה הוא עת רצון: ראה גם לקמן אגרת ט'פז.