ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פב

ב"ה, כ"ז טבת, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ד"ר ש. ב. אולמן

שי'

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה-5 ליאנואר. ומובן אשר אם תזדמן הצעה שלהשערתי מתאימה, יהי' הענין שמור בזכרוני ואודיע לו. ברם מוכרחני לומר שבכלל אין פונים אלי בענינים אלה אלא לאחר שיש כבר הצעה ושואלים דעתי אם מתאים הדבר. אבל, כאמור, אשמור את הדבר.

בהזדמנות זו אביע תקותי שבמשך הזמן פירסם מרעיונותיו ומחשבותיו בשטח הדת והמדע, ובפרט בנוגע העמדה המיוסדת על הטעות כאילו המדע שולל כמה וכמה ענינים בתורה ושהמדע בכלל יכול לקבוע ענינים באופן קטגורי ובודאות מוחלטת וכולי. ומובן שיענין אותי לראות פרסומים אלו אם יש לו מן המוכן.

דרך אגב, בכמה הזדמנויות בעבר, כשפנו אלי בשאלות מהסוג האמור, הוריתי להשואלים לעיין בספרו על המדע והיהדות למצוא שם מענה על כמה משאלותיהם, ובפרט שיש מראה מקומות וציונים לספרי מדע של אנשי שם.

כ' לא מזכיר ע"ד שאר עניניו הפרטים, סימן שהכל בסדר.

בכבוד ובברכה.

ט'פב

ד"ר ש. ב. אולמן: אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תתעו, ובהנסמן בהערות שם.

הוריתי להשואלים לעיין בספרו: ראה גם לעיל ח"ז ע' קלז.

בספרו: מדע ואמונה.