ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צו

ב"ה, י"ט שבט, תשכ"ו

ברוקלין.

...במענה לשאלותיו - זמן החתונה כפי שיתדברו שני הצדדים, וכמובן ופשוט - כל ההקדם בזה ישובח. מקום דירת הזוג שי' -

בשיכון חב"ד בלוד. באם קישויים בדבר - אזי בכפר חב"ד (כמובן בדירה בפ"ע).

בנוגע לשמות - הרי שם החתן התמים הוא צבי אלימלך שי' ובל' אדמו"ר הצמח צדק אין שום חשש כלל וכלל, ויהא בנינם בנין עדי עד.

ט'צו

בנוגע לשמות: ראה גם לעיל אגרת ט'עט, ובהנסמן בהערות שם.