ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קיג

[שלהי אדר תשכ"ו]

הטריטמענט שמציע (בסיום מכ') הרופא - קשה וממושך וכו' וכו' ואין ברור בעיניו גודל ההטבה וכו'. ולכן מובן, שאין לסמוך בזה ע"ד יחיד ואפילו שנים - כ"א התייעצות והחלטת לפחות ג' מומחים.

לאידך גיסא - מסיים המכ': שעוד כו"כ בחינות - רצוי לעשותן. ולכן בכלל יש לחכות בההחלטה עד לאחרי הבחינות.

כדאי מקודם להראות מכ' הרופא - לרופא מומחה במנטרעאל ולשאול דעתו בכ"ז (וכן - הלעשות בחינות הנ"ל).

אזכיר עה"צ.

להחזיר המצורף.

ט'קיג

מצילום כתי"ק, על גליון אגרת כ"א אדר תשכ"ו, שבה כותבת: היינו.. אצל הרופא.. והם עשו כל העקסרייס ותמונות ובשבוע העברה קבלנו מהרופא התשובה ואנחנו שולחים את התשובה.