ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קכז

ב"ה, כ"ז ניסן תשכ"ו

ברוקלין.

משפחת כצנלסון - שליט"א

נצטערתי להשמועה מפטירת הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה פנחס ע"ה.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ומכאן ולהבא אך טוב וחסד ימצאם תמיד כל הימים.

בזכרי (אבל"ח) את דברי המנוח ע"ה - בטוחני אשר בניו שי' שומרים על כל עניני...

ע"ד השקפת עולמו.