ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קמה

ב"ה, כ"ח אייר, תשכ"ו

ברוקלין.

ועד המסדר להכנסת ספר תורה בית הכנסת אהבת ישראל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק להם היום בתור מענה על הודעתם:

ועד המסדר, לודמיר, רחוב חזון איש 30, בני ברק

יהא סיום כתיבת הספר התורה והכנסתה לבית הכנסת החבד"י אהבת ישראל בהצלחה רבה והכנה טובה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות בחג השבועות הילולא דדוד מלכא משיחא ודהבעש"ט, ולהמשיך כל זה בכל השנה כולה.

בכבוד ובברכה,

/ מקום החתימה/

המברק בטח נתקבל בעתו ובזמנו, ומחכים לבשו"ט.

בכבוד,

מזכיר