ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קנא

[ערב חג השבועות תשכ"ו]

אשכנזי

בהמשך להטלגרם הקודם, בודאי תיכף יפסיקו הפעולות שכתבו אודותם, ויפרסמו שנעשה מבלי ידיעתי ופשיטא שהוא היפך רצוני.

וספרי הקבלות שמזכיר ישלחם כולם ממש לכאן.

ובקשתי כפולה למסור בשמי כל זה וכן הטעלעגראם הראשון לשאר המקומות שעשו הנ"ל, ותודה רבה מראש.

מנחם שניאורסאהן