ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קפא

ב"ה, ב' מנ"א, תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום השלישי, בו כותבת אודות תגובתה והרגש שלה בנוגע לפלוני וכו' אף שמוצאה בו מדות טובות וכו'.

כיון שככתבה אין מצבה ברור גם בעיני עצמה (ואפשר שבכלל, אין זה אלא מצב רוח עובר ), כדאי שתדבר בזה עם ידידה שלה, עמה יכולה לדבר גלויות לב, שהרי לפעמים הכי קרובות, ע"י הדבור מתברר הענין יותר גם בעיני המדבר עצמו.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, שינחה בטוב לפני'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר