ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רכג

[תשכ"ו]

בימינו אלה הנה מכמה טעמים (כולל גם - דיר"ש) אינו ענין צו בינדען זיך ועאכו"כ א צווייטן - באם התכנית שהחתונה תהי' לאחרי זמן רב. ואדרבה - כל המקצר בזמן שבין ההחלטה והחתונה - ה"ז משובח.

ט'רכג

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 303.

בימינו אלה: מענה לא' שרצה להשתדך באופן שהחתונה תהי' לאחר זמן רב. וראה גם לעיל אגרת ט'קלד, ובהנסמן בהערות שם.