ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רכז

ב"ה, י"ב תשרי, תשכ"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

בהמשך לכתבו (וכ"פ) בנוגע לעבודתו בצעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, הסיבותי השיחה עם הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ הרי"ל שי' (אשר גם בלא"ה מובן שהתענינתי בזה, והוא) בהנוגע לתכנית הפעולות בחדש תשרי, ובתוך הדברים מסר לי שיחתו עמו ובמיוחד בנוגע להמבצע דהסיסמה דהקהל, שיחה שהיתה בסמיכות לנסיעת הנ"ל לכאן.

תקותי חזקה שבהמשך למכתביו הנ"ל לכאן, תהיינה פעולותיו במבצע האמור (בתוככי שאר פעולות דחדש תשרי) בסדר מסודר, וביחד עם זה במעוף המתאים לשנת הקהל. ובודאי יודיע אודות כל זה, ומובן שבכל כיו"ב - כל המפרט ה"ז משובח.

שולח הנני מכתבי זה מהיר דחוף כיון שמדאיג קצת וגם תמי' שלע"ע לא נתקבלו כל ידיעות אודות מבצעי חדש תשרי (שהרי כמה מהם בודאי שנעשו בעבר) וכן אודות הכנה למבצע הנ"ל.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח

מ. שניאורסאהן

ט'רכז

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תשנ, ובהנסמן בהערות שם.

הרי"ל: הרב ישראל לייבוב.